Wielu studentów poszło na…

Wielu studentów poszło na studia i wciągnęło się w narkotyki, marihuanę i alkohol. Posłuchaj, przestań starać się być kimś innym. Nie próbuj być kimś innym. Bądź sobą i wiedz, że to w zupełności wystarcza. Nie próbuj być kimś innym. Nie próbuj być jak ktoś inny, nie próbuj zachowywać się jak ktoś inny, bądź sobą. Bądź pewny siebie. Polegaj i ufaj swoim własnym decyzjom. Swoim własnym wierzeniom. Rozumiesz to, czego cię nauczyłam. Żeby nie pić alkoholu, nie brać narkotyków. Nie zażywaj kokainy ani marihuany bo są bardzo uzależniające. Kiedy ludzie stają się palaczami marihuany stają się niemrawi, leniwi, głupi i nieogarnięci. To wszystko, co daje ci marihuana, jasne? Tutaj mama. Chyba że bierzesz ją pod yyyy kontrolą lekarza. Wtedy to jest uregulowane. Nie pal marihuany, nie pij alkoholu, nie wchodź do samochodu z kimś, kto jest nietrzeźwy.
Tutaj mama, zadzwoń, pa.
#narkotykizawszespoko #rap